\ Вакансии 2 - Информация - Мариупольский городской совет

Обращения граждан

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Вакансии 2

Перелік документів для конкурсу

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у відділах апарату міської ради

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у Маріупольській міській раді та її структурних підрозд

25.04.2017

«Маріупольська міська рада 25.04.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Головний спеціаліст відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- вільне володіння англійською мовою;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

 Обов’язки:

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення заходів внутрішньо-державного характеру, що проводяться у Маріупольській міській раді;

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення візитів міського голови та його заступників у межах України;

- ведення протоколів нарад;

- організація протокольних заходів;

- організація зустрічей  делегацій;

- організація візитів міського голови та його заступників в межах України;

- контроль за виконанням протокольних доручень;

- ведення робіт по промоції.

2. Спеціаліст 1 категорії відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

 -  вимог до стажу роботи;

- вільне володіння англійської мови;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

здійснення прийому, реєстрації, обліку всієї вхідної кореспонденції відповідно до «Інструкції з діловодства» та передання вхідної кореспонденції, відповідно до розподілу обов’язків, керівним працівникам міської ради та виконавцям;

- робота в системі електронного документообігу;

- ведення архівної справи;\

- контроль за виконанням протокольних доручень.

3. Гловний спеціаліст-юрисконсульт департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

 -надання юридичних консультацій;

- робота з інформаційними матеріалами;

- участь у розгляді листів, заяв та скарг громадян, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу;

- прийняття участі у розробці проектів розпорядчих документів, положень;

- прийняття участі в судових засіданнях.

4. Головний спеціаліст-економіст планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- облік заробітної/плати;

- ведення обліку основних засобів, необоротних активів;

- робота с казначейською службою (реєстрація юридичних, фінансових, платіжних доручень);

- бухгалтерська звітність.

5. Головний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

- Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- Підготовка пропозицій до проектів місцевих програм і планів поліпшення становища молоді, оздоровлення, розвитку, освіти, відпочинку та дозвілля молоді, забезпечення їх виконання;

- Залучення молодіжних та інших громадських організацій, благодійних організацій до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

- Здійснення заходів, спрямованих на пропагування здорового способу життя, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту молоді, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань молодіжної політики;

- Організація та проведення конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня;

- Брати участь у підготовці проектів розпоряджень, доручень та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу.

6. Спеціаліст 1 категорії відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- Базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

- Володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- Здійснювати аналітичні та контрольні операції відповідно до напрямів роботи відділу;

- Готувати пропозиції до проектів місцевих програм і планів поліпшення становища молоді, оздоровлення, розвитку, освіти, відпочинку та дозвілля молоді, забезпечувати їх виконання;

- Брати участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, пов'язаних з роботою відділу;

- Готувати відповіді на звернення та заяви, що надходять на розгляд відділу;

- Здійснювати заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту молоді, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань молодіжної політики.

7. Головний спеціаліст відділу культурно-виховної роботи департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- Здійснювати аналітичні та контрольні операції відповідно до напрямів роботи відділу;

- Готувати відповіді на звернення та заяви, що надходять на розгляд відділу;

- Організовувати соціальні, розважальні та культурні заходи;

- Надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань роботи відділу.

8. Спеціаліст 1 категорії відділу культурно-виховної роботи департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснення аналітичних та контрольних операцій відповідно до напрямів роботи відділу;

- підготовка відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд відділу;

- організація соціальних, розважальних та культурних заходів.

9. Головний  спеціаліст відділу інформаційних технологій та підтримки користувачів  департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в налаштуванні, адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), офісних додатків;

- комунікативні навички, вміння давати покрокові інструкції, пояснення;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція і налаштування операційних систем, офісних додатків, користувацьких прикладних систем;

- вирішення інцидентів, проблем за заявками користувачів, діагностика та усунення проблем в роботі користувацького програмного забезпечення,  комп’ютерного, периферійного, та мережевого обладнання;

- підтримка користувачів ІТ систем.

10.Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та досвід роботи з Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server;

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory, Exchange, файлового серверу, серверів БД, серверів документообігу і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

11. Спеціаліст  І категорії відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory,  файлового серверу, серверу БД і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

12. Головний спеціаліст відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки технічних вимог, постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів;

- бажаний досвід побудови SQL запитів, бажаний досвід роботи в системах побудови звітності (Crystal Reports, MS SS RS і т.п.);

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- досвід підготовки навчальних та презентаційних матеріалів, навчання користувачів інформаційних систем.

Обов’язки:

- аналіз ринку систем автоматизації за напрямками стратегії «Електронне місто», вивчення досвіду інших міст в реалізації подібних рішень, підготовка пропозицій, концепцій щодо побудови рішень в м.Маріуполі;

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is),  моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування тощо);

- розробка та налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів, розробка звітів.

13. Спеціаліст І категорії відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки документів з постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів, інструкцій користувачів;

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- уміння візуалізувати інформацію у вигляді схем, малюнків, діаграм;  

Обов’язки:

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is), аналіз і моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування, інструкції користувачів тощо);

- налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів;

- підтримка користувачів впроваджуваних систем автоматизації в ході дослідної експлуатації.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 


14.04.2017

Маріупольська міська рада 14.04.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- організація та координація робіт з  підготовки комунального господарства району до роботи в осіннє-зимовий та весняно-літній періоди;

- організація виконання Правил благоустрою м.Маріуполя;

- організація проведення суботників;

- взаємодія з комітетами самоорганізації населення;

- участь у виїзних комісійних обстеженнях на місце по зверненням громадян, а також участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлових приміщень та об’єктів громадянського призначення з оформленням відповідних актів;

- обстеження зелених насаджень у складі комісії для визначення їх стану та подальшого видалення;

- підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд у відділ комунального господарства районної адміністрації;

- консультаційна робота з мешканцями району щодо проведення конкурсів міні-проектів, організація відповідної роботи за наданим напрямком.

2.Спеціаліст 1 категорії відділу контролю за використанням земель управління земельних відносин:

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснення  перевірок дотримання вимог земельного законодавства на території м. Маріуполя;

- ведення листування з органами виконавчої влади щодо припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об’єктів, які здійснюються з порушеннями вимог земельного законодавства, до повного усунення виявлених порушень;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів від юридичних та фізичних осіб.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25).

 

28.03.2017

Управління соціального захисту населення Центрального району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 28.03.2017 на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень щодо надання соціальної допомоги та компенсацій 1 шт.од.

Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра,  або  базова  вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра для спеціаліста 1 категорії, без вимог до стажу; вільне володіння українською мовою; знання ПК.

З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з  дня  опублікування  об’яви  надати  до  управління  наступні документи:

заяву, особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), особи, які претендують на зайняття посади  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані подати Е-декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, посвідчену електронним цифровим підписом.

 

Адреса: пр. Металургів 35,  кімната №28, контактний телефон 33-80-52. 

 

22.03.2017

«Маріупольська міська рада 21.03.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад департаменту освіти міської ради:

- начальника відділу закупівель;

- головного спеціаліста  відділу закупівель;

- спеціаліст 1 категорії відділу закупівель.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Архітектора Нільсена 26/2, каб. 25)».

 


15.03.2017

Управління соціального захисту населення Центрального району району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 14.03.2017 на заміщення вакантних посад:

-Начальника відділу бухгалтерського обліку (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;

-Головного спеціаліста 1 категорії відділу інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки інформації — 1 шт.од.;

Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра; для головного спеціаліста стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; для начальника відділу бухгалтерського відділу стаж роботи в органах місцевого самоврядування та державній службі  на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, вільне володіння українською мовою; знання ПК.

З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з  дня  опублікування  об’яви  надати  до  управління  наступні документи:

заяву, особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), особи, які претендують на зайняття посади  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані подати Е-декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, посвідчену електронним цифровим підписом.

Адреса: пр. Металургів 35,  кімната №28, контактний телефон 33-80-52. 

 

Маріупольська міська рада 14.03.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Начальник відділу звернень громадян управління з адміністративних питань та звернень:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснює організацію проведення особистих прийомів міським головою та його заступниками;

- здійснює особистий прийом громадян, консультацію громадян з питань, які відносяться до компетенцій керівника відділу;

- здійснює контроль та забезпечує виконання вимог законодавства України про інформацію;

- організовує проведення нарад за зверненнями громадян, приймає в них участь;

- організовує підготовку інформації щодо звернень громадян на запити вищих органів державної виконавчої влади.

2. Головний  спеціаліст-юрисконсульт відділу аналітично-правового забезпечення Департаменту адміністративних послуг

Вимоги:

- повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- стаж роботи за фахом в інших сферах не менше ніж 3 роки, або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- знання законодавства, нормативно-правових актів, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи, порядок підготовки та внесення проектів розпорядчих документів на розгляд міського голови, міської ради та виконкому, державної політики з напряму діяльності Департаменту, основ державного управління та самоврядування, порядку укладання та оформлення договорів та угод, порядку ведення правової документації, форм та методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету, правил та норм охорони праці та протипожежного захисту;

- володіння основними принципами роботи на комп’ютері та знання відповідних програмних засобів.

Обов’язки:

- розробка або участь у розробці проектів розпорядчих документів, положень, що належать до компетенції відділу, Департаменту;

- забезпечення  дотримання  вимог  законодавства  під  час підготовки проектів нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, наказів;

- інформування  керівництва  про  необхідність  вжиття  заходів  щодо скасування розпорядчих актів, які були прийняті з порушенням законодавства  або положення яких, у зв’язку із змінами в законодавстві, не відповідають сучасним змінам з питань компетенції Департаменту;

- надання правової допомоги з питань компетенції відділу, Департаменту виконавчим органам міської ради, підготовка матеріалів для передачі до правоохоронних, слідчих та судових органів, надання письмових відповідей на звернення, за необхідністю підготовка висновків, доповідних записок;

-  участь  у   роботі  з  укладання, оприлюднення  господарських  договорів, що стосуються компетенції Департаменту;

- представлення  інтересів  Департаменту в судах, господарських судах та інших установах при розгляді правових питань та спорів з питань компетенції Департаменту, ведення претензійно-позовної роботи.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Архітектора Нільсена 26/2, каб. 25)

 

03.03.2017

«Маріупольська міська рада 03.03.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу правової роботи управління земельних відносин (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

Вимоги:

 - повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

 - стаж роботи за фахом в інших сферах не менше ніж 3 роки, або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Обов’язки:

- ведення претензійно-позовної роботи;

- прийняття участі в судових засіданнях;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів юридичних та фізичних осіб.

2. Начальник відділу з обліку та фінансово-економічної діяльності Центральної районної адміністрації:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (економіка або бухгалтерський облік та аудит);

- стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років  або  досвід роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

- довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office;

- володіння бухгалтерським програмами.

Обов’язки:

- забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку, звітності на підставі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку і контролю;

- розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи;

- здійснення заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачення коштів і матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства;

- планування та економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Архітектора Нільсена 26/2, каб. 25)».

 


16.02.2017

«Маріупольська міська рада 07.02.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

- начальника відділу-головного бухгалтера планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку;

- заступника начальника планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку

- головного спеціаліста-економіста планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку;

- спеціаліста 1 категорії планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку;

- головного спеціаліста-юрисконсульта департаменту культурно-громадського розвитку;

- начальника відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку;

- головного спеціаліста відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку (2 шт.од.);

- головного спеціаліста відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації;

- спеціаліста 1 категорії відділу протокольної роботи управління «Секретаріат ради».

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

Маріупольська міська рада 14.02.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

1.Начальник відділу оцінки та розвитку персоналу управління планування та розвитку персоналу

Вимоги:

-повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- досвід роботи на аналогічній позиції;

- досконале володіння программами Microsoft Office;

- володіння методиками оцінки та розвитку персоналу.

Обов'язки: 

- проведення щорічної оцінки персоналу;

- розробка планів розвитку персоналу та программ навчання.

2.Адміністратор Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг (зі знанням мови жестів).

Вимоги:        

- повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, переважно юридична ;

- стаж роботи на державній службі або на службі в  органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- обов’язково знання мови жестів;

- наявність досвіду роботи в організаціях, установах і закладах в державному або приватному секторі, досвід роботи із громадянами;

- вміння працювати з локальними інформаційними мережами, мережею Інтернет, іншими електронними й технічними засобами, необхідними для виконання службових обов’язків у сфері надання адміністративних послуг;

- здатність до засвоєння нового законодавства, нових груп адміністративних послуг та ефективної взаємодії з колегами, підлеглими, партнерами та споживачами послуг.

- вміння працювати в команді та індивідуально, надання консультацій і порад іншим.

Обов’язки:

- забезпечення надання суб’єктами звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття та реєстрація звернень суб’єктів звернень щодо надання встановленого переліку адміністративних послуг;

- забезпечення суб’єктів звернень бланками заяв/клопотань, надання допомоги при їх заповненні;

- видача або направлення через засоби поштового зв’язку суб’єкту звернення рішення щодо реалізації предмету звернення;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами адміністративних органів термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання порядку надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання суб’єктам адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

- складання протоколу про адміністративні правопорушення та розгляд справи про адміністративні правопорушення;

- формування та ведення адміністративних справ.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

 

 

14.02.2017

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- спеціаліст 1 категорії відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту. Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11). 

 

 

07.02.2017

Маріупольська міська рада 01.02.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та підтримки користувачів департаменту інформаційних технологій (2 шт.од.);

Вимоги:

- знання та практичний досвід в налаштуванні, адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), офісних додатків;

- комунікативні навички, вміння давати покрокові інструкції, пояснення;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція і налаштування операційних систем, офісних додатків, користувацьких прикладних систем;

- вирішення інцидентів, проблем за заявками користувачів, діагностика та усунення проблем в роботі користувацького програмного забезпечення,  комп’ютерного, периферійного, та мережевого обладнання;

- підтримка користувачів ІТ систем.

Головний спеціаліст відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки технічних вимог, постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів;

- бажаний досвід побудови SQL запитів, бажаний досвід роботи в системах побудови звітності (Crystal Reports, MS SS RS і т.п.);

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- досвід підготовки навчальних та презентаційних матеріалів, навчання користувачів інформаційних систем.

Обов’язки:

- аналіз ринку систем автоматизації за напрямками стратегії «Електронне місто», вивчення досвіду інших міст в реалізації подібних рішень, підготовка пропозицій, концепцій щодо побудови рішень в м.Маріуполі;

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is),  моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування тощо);

- розробка та налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів, розробка звітів.

3.Головний  спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій;

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та досвід роботи з Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server;

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory, Exchange, файлового серверу, серверів БД, серверів документообігу і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

4. Спеціаліста 1 категорії відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory,  файлового серверу, серверу БД і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

 

02.02.2017

Управлінням охорони здоров’я Маріупольської міської ради з 24.01.2017 оголошено конкурс на заміщення вакантної посади (газета «Без посредников» №3 від 24.01.2017) головного спеціаліста  відділу економіки та бухгалтерського обліку управління охорони здоров’я міської ради.

Основні вимоги: громадянин України, повна вища економічна освіта, стаж роботи на посаді провідного спеціаліста в органах місцевого самоврядування не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах економіки не менш 3 років, знання державної мови, володіння ПК.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні охорони здоров’я міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення надати відповідні документи до управління охорони здоров’я міської ради (вул.Троїцька, 46а, каб.55, тел.51-10-22).  

 

30.01.2017

Департаментом культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошується конкурс на посади директорів комунальних установ:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури»;

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури сел.Каменськ»;

- директор комунальної установи «Маріупольский краєзнавчий музей»;

- директор комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення.

Також оголошується про формування складу конкурсної комісії для конкурсного добора керівників комунальних закладів культури.

Дата початку приймання документів від кандидатів та формування конкурсної комісії – 31 січня 2017 року.

Строки проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури складають два місяця з моменту оголошення.

Додатково повідомляємо, що Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради визнає недійсним оголошення конкурсу з 18 січня 2017 року на вищевказані посади керівників комунальних установ.

Детальна інформація про умови проведення конкурсу, вимоги до кандидатів, перелік необхідних документів, порядок формування конкурсної комісії (додаються). 

 

Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошує конкурси

1. На посади:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури»;

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана»;

 - директор комунальної установи «Міський Будинок культури сел.Каменськ»;

- директор  комунальної установи «Маріупольский краєзнавчий музей»;

- директор  комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення.

Дата початку приймання документів: 31 січня 2017 року

Останній день приймання документів -   01.03 2017 року

ВИМОГИ до кандидатів на посаду: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилати на поштову та електронну адреси Департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради: вул. Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3;. E-mail: mtkultura@ukr.net

Строки проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури складають два місяця з моменту оголошення.

Звертаємо увагу кандидатів, що на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51.  E-mail: mtkultura@ukr.net  

2. Формування складу конкурсної комісії

Дата початку формування конкурсної комісії – 31 січня 2017 року

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

3 кандидатури від членів трудового колективу;

3 кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

3 кандидатури від органу управління.

Конкурсна комісія формується по кожному закладу культури окремо.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів                         КУ «Міський Палац культури», КУ «Міський Палац культури «Чайка», КЗ «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана», КУ «Міський Будинок культури сел.Каменськ», КУ «Маріупольский краєзнавчий музей», КУ «Централізована бібліотечна система для дорослих» обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування можуть подати по три кандидатури  до органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадських організацій будуть визначатись шляхом жеребкування, проведеним органом управління.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 - незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Заявки до складу конкурсної комісії приймаються не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури


Умови проведення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника

Конкурсний добір проводиться публічно.

Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

 

24.01.2017

Маріупольська міська рада 24.01.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

Начальник відділу звернень громадян управління з адміністративних питань та звернень:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснює організацію проведення особистих прийомів міським головою та його заступниками;

- здійснює особистий прийом громадян, консультацію громадян з питань, які відносяться до компетенцій керівника відділу;

- здійснює контроль та забезпечує виконання вимог законодавства України про інформацію;

- організовує проведення нарад за зверненнями громадян, приймає в них участь;

- організовує підготовку інформації щодо звернень громадян на запити вищих органів державної виконавчої влади.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

23.01.2017

Маріупольська міська рада 17.01.2017 р.. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

Начальник відділу з розвитку малого та середнього бізнесу департаменту економіки та структурних реформ

Вимоги:

-повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

-довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- забезпечує вивчення та аналіз факторів, що стримують підприємницьку діяльність в місті;

- організовує здійснення контролю за роботою сільськогосподарських підприємств, які знаходяться на території міської ради та підготовку аналітичної інформації про динаміку економічних показників агропромислового розвитку;

- контролює проведення моніторингу соціально-економічних показників по містоутворюючим підприємствам м. Маріуполя;

- веде контроль за роботою у сфері заробітної плати;

- бере участь у перевірці бізнес-планів безробітних, що перебувають на обліку в центрі зайнятості, охочих стати підприємцями;

- координує роботу з аналізу стану і тенденцій у сфері торгівлі та послуг міста на підставі інформації управління статистики та підприємств, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та послуг.

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу з обліку та фінансово-економічної діяльності Кальміуської районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Приморської районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснює облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

- надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

- здійснює щомісячно поновлення бази даних Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру згідно Закону України «Про Державний реєстр виборців»;

- забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях та іменних запрошень виборців відповідно до законодавства.

- надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

- проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

- виконує функції оператора АІТС «Державний реєстр виборців» згідно інструкції комплексної системи захисту інформації.

Спеціаліст 1 категорії – юрисконсульт відділу з роботи з адміністративними правопорушеннями юридичного департаменту.

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративне правопорушення, протоколів засідань адміністративної комісії виконавчого комітету Маріупольської міської ради по справах, що розглядаються;

- направляє на виконання постанови про стягнення штрафів та контроль їх виконання, 

- здійснює реєстрацію та обліку розглянутих адміністративних справ;

- підготовляє  справи до архівного збереження.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

19.01.2017

Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 18 січня 2017 року

1. На посади:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури»;

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана»;

 - директор комунальної установи «Міський Будинок культури сел.Каменськ»;

- директор  комунальної установи «Маріупольский краєзнавчий музей»;

- директор  комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

ДОКУМЕНТИ: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми; проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51. E-mail: mtkultura@ukr.net  

 


16.01.2017

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку основного працівника);

- провідний спеціаліст відділу з забезпечення в сфері державних закупівель та договірних відношень управління розвитку комунальної власності (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);

- провідний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

 

12.01.2017

«Маріупольська міська рада 12.01.2017 р.. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

начальника відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації;

начальника відділу з обліку та фінансово-економічної діяльності Центральної районної адміністрації.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

Виконком Сартанської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера виконкому селищної ради.

Вимоги:

-  громадянство України,

- мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідними освітнім ступенем магістра,

- стаж роботи за фахом не менше двох років

-  знання державної мови

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до Сартанської селищної ради (вул.Челюскінців, 67 А, к.2,  т.54-02-15).

 


10.01.2017

«Маріупольська міська рада 30.12.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста відділу комунального господарства Приморської районної адміністрації міської ради.

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

-довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- здійснення контролю за своєчасною обробкою звернень громадян;

- здійснення контролю за якістю робіт з ремонту об'єктів благоустрою;

- розгляд звернень громадян, підготовка відповідей заявникам.

-організація роботи комісії з безкоштовного ремонту житла пільгової категорії громадян;

- сприяння та контроль за реалізацією програми «Затишний двір»;

- надання консультативної допомоги у створенні ОСББ;

- здійснення контролю за реалізацією місцевих програм ОСББ.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 


27.12.2016

Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад (газета «Маріупольський портовик» від 24.12.2016 № 51):

-провідний спеціаліст відділу прийому громадян – 1 шт.од.;

-державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) -1 шт.од.;

 -провідний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат-1 шт.од.;

-провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян-1 шт.од.;

-головний спеціаліст відділу прийняття рішень відносно надання соціальної допомоги та компенсацій (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)- 1 шт.од.

Основні вимоги:

- громадянство України;

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.  

- вільне володіння українською мовою; 

- навички роботи на ПК;

стаж роботи для головного спеціаліста  за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не  менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;  стаж роботи для провідного спеціаліста за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді  спеціаліста 1 категорії  не  менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років; стаж роботи для державного соціального інспектора не менше ніж 2 роки в органах місцевого самоврядування.

 З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

 Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення надати до управління документи:

- заяву;

- особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- декларацію про доходи за 2015 рік;

- копію диплома про освіту;

- копію паспорта;

- копію військового квитка.

Адреса: вул. Чукаріна В.І.,17.

Контактний тел. 472826.

 

19.12.2016

Маріупольська міська рада 20.12.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу виконання видатків соціальної сфери управління доходів департаменту фінансів

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

-довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

приймає участь в складанні проекту бюджету та пояснювальної записки до квартальних та річного звітів та звітних форм фінансовому органу вищого рівня щодо заходів, спрямованих на соціальний захист населення по видаткам окремих видів державної соціальної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету на підставі відповідних розрахунків та бюджетних запитів, наданих установами та органами місцевого самоврядування;

приймає та аналізує квартальні та рiчнi форми фінансової, бюджетної та іншої звітності головних розпорядників бюджетних коштів;

здійснює облік виконання видатків місцевого бюджету на соціальний захист, перевіряє, аналізує та приймає кошториси витрат, звіти і паспорти бюджетних програм;

приймає участь у розгляді листів, заяв та скарг громадян, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу;

здійснює методологічну  та практичну допомогу установам з питань соціального захисту населення.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел. (068) 755 51 89).

 

28.11.2016

Управління соціального захисту населення Приморського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 26 листопада 2016 року (газета «Маріупольський портовик», від 26.11.2016, № 47 (3427) на заміщення вакантних посад:

головний державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів – 3 штат.од.

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з адміністративних та кадрово-правових питань – 1 штат.од.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, володіння українською діловою мовою, досвід роботи на  ПК, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 1-го року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-х років (для головного державного соціального інспектора стаж роботи в органі соціального захисту населення не менше 1-го року)

ДОКУМЕНТИ: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС;  диплом з додатком про освіту (копія); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Адм. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, 87510; тел. 47-68-11. 

 

25.11.2016

Управління культури і туризму Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 28 листопада 2016 року на посаду директора комунальної установи «Музей історії і етнографії греків Приазов’я».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

ДОКУМЕНТИ:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми; проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51. е-mail: mtkultura@ukr.net

 


21.11.2016

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст відділу планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);
- провідний спеціаліст відділу планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);
- начальник виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія)
- головний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку основного працівника);
- провідний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);
- спеціаліст 1 категорії виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія)
- провідний спеціаліст відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- спеціаліст 1 категорії відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- провідний спеціаліст відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- спеціаліст 1 категорії відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- спеціаліст 1 категорії відділу інформування з питань створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- провідний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності (1 вакансія).
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.
Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).
Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

 

 

10.11.2016

Маріупольська міська рада 08.11.2016 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Головний спеціаліст-бухгалтер управління культури і туризму міської ради

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

знання законодавчої бази у сфері бухгалтерського обліку;

володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel, програмами з бухгалтерського обліку.

Обов’язки:

виконання роботи щодо бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів у галузі культури;

здійснення операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів на рахунок в органах Державного казначейства та в становах банків, товарно-матеріальних цінностей;

складання місячної, квартальної та річної звітності по галузі культури та управління щодо Державного статистичного спостереження, Казначейського, Пенсійного, Податкового обліку, та інших звітів стосовно бухгалтерського обліку управління

2.Головний спеціаліст-економіст управління культури і туризму

Вимоги:

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

робота з обліку виконання зведеного кошторису загального та спеціального фондів, облік змін, що вносяться у встановленому порядку до зведеного кошторису по доходах і видатках за загальним та спеціальним фондами;

виконання роботи з формування, ведення та зберігання даних економічної інформації, внесення змін у довідкову та нормативну інформацію, що використовується у оброблені даних;

ведення обліку фінансування підвідомчих установ в межах виділених асигнувань, обліку планів асигнувань підвідомчих установ та обліку змін до них.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

 

8.11.2016

Управління освіти Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст планово-фінансового відділу (2 вакансії);

- спеціаліст І категорії планово-фінансового відділу (1 вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності (1 вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу кадрово-правової роботи (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років (для головного спеціаліста), кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, вільне володіння українською мовою, програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Особи, які мають намір прийняти участь у конкурсі, протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подають конкурсній комісії такі документи: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС з відповідними додатками;  копії документів про освіту; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); трудова книжка (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою м. Маріуполь, пр. Миру, 79-б, каб. № 1, т.33 65 90).

Оголошення про конкурс опубліковано в газеті «Без посредников» №44(277) від 08-14  листопада 2016 року.

 


1.11.2016

Управління соціального захисту населення Центрального району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 01.11.2016 на заміщення вакантних посад:

-Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку — 1 шт.од.;

-Головного спеціаліста  відділу   контролю за правильністю призначення і виплати пенсій, взаємодії з соціальними фондами, громадськими організаціями та засобами масової інформації (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;  

-Спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян — 1 шт.од.;

-Спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян  (тимчасова, на час відпустки   основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;

-Спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень щодо надання соціальної

допомоги та компенсацій — 2 шт.од.;

-Спеціаліста 1 категорії відділу автоматизованої виплати допомоги та компенсації (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.

-Спеціаліста 1 категорії відділу інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки інформації — 1 шт. од.;

Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра  або  базова  вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для спеціаліста 1 категорії; для головних спеціалістів  стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; для спеціаліста 1 категорії - без вимог до стажу; вільне володіння українською мовою; знання ПК.

З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних  4 х 6 см, декларацію про доходи за 2015 рік, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). Адреса: пр. Металургів 35, кімната № 28. Контактний телефон 33-80-52. 

 


27.10.2016

Маріупольська міська рада 25.10.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Спеціаліст 1 категорії відділу з питань охорони праці департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

- без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- координація роботи з питань щодо забезпечення охорони праці на підприємствах, установах, організаціях міста;

- розслідування нещасних випадків на виробництві та у побуті згідно законодавства України;

- ведення обліку та аналізу нещасних випадків на виробництві та у побуті;

- участь в організації та проведенні навчання з питань охорони праці керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

2.Начальник відділу з питань охорони праці департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 3 року або в інших сферах не менше 5 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

- розробка, організація та контроль виконання основних заходів з питань цивільного захисту та охорони праці в місті;

- організаційне та безпосереднє забезпечення роботи секретаріату міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- організація навчання, оповіщення та інформування населення у разі виникнення надзвичайної ситуації.

3. Головний спеціаліст відділу з питань енергоменеджменту департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки.

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

- робота в напрямку розробки планів та заходів по зменшенню викидів діоксиду вуглецю серед підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також серед промислових підприємств, комбінатів та заводів, які розташовані на території міста Маріуполя;

- виконання та втілення в життя умов «Угоди мерів», розробка плану для сталого енергетичного розвитку;

- впровадження міської програми моніторингу споживання енергоресурсів, збір річних показників енергоносіїв бюджетних будівель.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 


20.10.2016

Управління соціального захисту населення Лівобережного району Маріупольської міської ради 20.10.2016 (газета «Вестник Приазовья» № 40 від 18.10.2016)  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- провідного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій – 1 шт.од.;

- державного соціального інспектор сектору державних соціальних інспекторів – 1 шт.од.;

- головного спеціаліста відділу прийому громадян – 1 шт.од.;

- спеціаліста відділу прийому громадян – 1 шт.од.;.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після публікації оголошення в пресі та на веб-сайті Маріупольської міської ради.

До участі у конкурсі запрошуються особи з обмеженими фізичними можливостями.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

ДОКУМЕНТИ: особова картка П-2 ДС; дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копія диплома; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Перемоги, 16, кімната 405, довідки за телефоном 22-24-43


19.10.2016

Маріупольська міська рада 18.10.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Спеціаліст 1 категорії відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб департаменту адміністративних послуг

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

- без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- опрацювання документів з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання/перебування фізичних осіб;

 -формування  інформації  про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до реєстру, внесення даних до реєстру територіальної громади, Єдиного державного демографічного реєстру;

- підготовка та надсилання повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання особи, у разі здійснення місця проживання одночасно із зняттям                 з реєстрації;

- підготовка  довідок  про  реєстрацію  або  зняття  з  реєстрації  місця проживання/перебування осіб;

- підготовка відповідей на листи, скарги та заяви громадян;

- ведення  діловодства  у  відділі. 

2. Головний спеціаліст відділу аналітично-правового забезпечення департаменту адміністративних послуг

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

- технічне   опрацювання   інформації,   отриманої від структурних підрозділів Департаменту, виконавчих органів міської ради та органів  державної виконавчої влади, адміністративних органів;

- контроль за додержанням термінів і своєчасністю  надання адміністративними органами підсумкової інформації;

- аналітична  робота  з  питань  вивчення  стану  надання  адміністративних послуг;

- узагальнення інформації про стан роботи Департаменту за тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік;

- допомога працівникам Департаменту у зборі та підготовці довідкових матеріалів;

- допомога працівникам виконавчих органів міської ради, місцевих та регіональних органів державної виконавчої влади стосовно  організації роботи з надання адміністративних послуг;

- підготовка відповідей на листи, скарги та заяви громадян.

3. Спеціаліст 1 категорії відділу конкурентного опрацювання та аналізу ринку тендерного управління

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- знання основних законів України та законодавчих нормативних документів щодо проведення державних закупівель;

- знання принципів роботи системи Prozorro.

 Обов’язки:

- підготовка та подання пропозицій щодо проведення моніторингу та аналізу цінових пропозицій на роботи, послуги, товари;

- аналіз та перевірка технічних завдань розпорядників бюджетних коштів;

- ведення звітності щодо здійснення процедур закупівель, підготовка відповідної інформації та відповідей на запити підприємств, установ з питань, що стосуються своєї компетенції.

4. Спеціаліст 1 категорії відділу закупівель тендерного управління

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- знання основних законів України та законодавчих нормативних документів щодо проведення державних закупівель;

- знання принципів роботи системи Prozorro;

- системність мислення.

Обов’язки:

- подання пропозицій та підготовка рішень тендерного комітету, ведення необхідної звітності щодо процедур закупівель;

- проведення аналізу та перевірки тендерної документації, оголошень, технічних завдань розпорядників бюджетних коштів;

- проведення прозорої системи закупівель товарів та послуг під поточні потреби виконкому міської ради;

- виконання роботи з формування, ведення та зберігання даних та інформації стосовно процедур тендерної закупівлі товарів, робіт і послуг.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 


11.10.2016

Маріупольська міська рада 11.10.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень.

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- вільне володіння англійською мовою;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення заходів внутрішньодержавного характеру, що проводяться у Маріупольській міській раді;

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення візитів міського голови та його заступників у межах України;

- ведення протоколів нарад;

- організація протокольних заходів;

- організація зустрічей делегацій;

- організація візитів міського голови та його заступників в межах України;

- контроль за виконанням протокольних доручень.

2.Провідний спеціаліст відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді спеціаліста 1 або 2 категорії не менше 1 року або в інших сферах управління не менше 2 років;

- вільне володіння англійською мовою;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснення прийому, реєстрації, обліку всієї вхідної кореспонденції відповідно до «Інструкції з діловодства» та передача вхідної кореспонденції, відповідно до розподілу обов’язків, керівним працівникам міської ради та виконавцям;

- здійснення своєчасного доведення документів до виконавців згідно з резолюцією керівників;

- ведення архівної справи;

- контроль за виконанням протокольних доручень;

3.Спеціаліст 1 категорії відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень (2 шт.од.)

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- вільне володіння англійською мовою;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення заходів внутрішньодержавного характеру, що проводяться у Маріупольській міській раді;

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення візитів міського голови та його заступників у межах України;

- ведення протоколів нарад;

- організація протокольних заходів;

- організація зустрічей делегацій;

- організація візитів міського голови та його заступників в межах України;

- контроль за виконанням протокольних доручень.

4.Спеціаліст 1 категорії–юрисконсульт відділу правової роботи управління земельних відносин

Вимоги:

- вища юридична освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- прийняття участі у розробці проектів розпорядчих документів, положень;

- прийняття участі в судових засіданнях;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів юридичних та фізичних осіб.

5.Головний спеціаліст організаційного відділу Лівобережної районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- підготовка проектів розпоряджень голови райадміністрації, рішень колегії райадміністрації, протоколів сходів громадян, громадських слухань,

- участь в організації роботи органів самоорганізації населення з  виконання заходів з проведення  міських конкурсів «Наш двір», «Міні-проектів місцевого розвитку».

- своєчасний та якісний розгляд звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

- участь у розробці організаційно-методичних документів.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

 

10.10.2016

Управління соціального захисту населення Приморського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 08 жовтня 2016 року (газета «Маріупольський портовик», від 08.10.2016, № 40 (3420) на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій – 2 штат. од.

- спеціаліст І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій – 3 штат. од.

- спеціаліст І категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій – 1 штат. од.

- спеціаліст І категорії сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням пенсій і соціальних виплат – 2 штат. од.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, володіння українською діловою мовою, досвід роботи на  ПК, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах (для спеціалістів І категорії стаж роботи до 1-го року та наявність диплому бакалавра за освітньо-кваліфікаційним рівнем)

ДОКУМЕНТИ: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС;  диплом з додатком про освіту (копія); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Адм. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, 87510; тел. 47-68-11.


05.10.2016

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- спеціаліст 1 категорії відділу планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства (2 вакансії на час відпусток по догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку основних працівників);

- начальник відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- начальник відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- начальник відділу інформування з питань створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу інформування з питань створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності (2 вакансії).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади».

Прошу Вас опублікувати на сайті Маріупольської міської ради повідомлення такого ж змісту.

 

Управління соціального захисту населення Центрального району району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 14.03.2017 на заміщення вакантних посад:

         -Начальника відділу бухгалтерського обліку (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;

         -Головного спеціаліста 1 категорії відділу інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки інформації — 1 шт.од.;

         Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра; для головного спеціаліста стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; для начальника відділу бухгалтерського відділу стаж роботи в органах місцевого самоврядування та державній службі  на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, вільне володіння українською мовою; знання ПК.

         З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

         Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з  дня  опублікування  об’яви  надати  до  управління  наступні документи:

         заяву, особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), особи, які претендують на зайняття посади  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані подати Е-декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, посвідчену електронним цифровим підписом.

         Адреса: пр. Металургів 35,  кімната №28, контактний телефон 33-80-52. 

Распечатать