Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ПИЗІН

ДМИТРО

ЛЕОНІДОВИЧ

Юридична адреса:

пр. Миру, 70, м. Маріуполь, Донецька область, тел.: 47-43-97

 

Тимчасова адреса:

вул. Грецька, 40/42, м. Маріуполь, Донецька область,

тел.: 47-43-97

 

e-mail:dabi_marsovet@ukr.net

Графік прийому городян: 

Пн - Чт  с 8:00 - 17:00

Пт с 8:00 - 16:00


Досягнення:

- створення сприятливих умов для стимулювання введення в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва.

Нові напрямки:

- забезпечення дотримання містобудівного законодавства та належну якість будівництва, реальна протидія самовільної забудови.

Якісні зміни в роботі:

- удосконалення та спрощення надання адміністративних послуг в сфері містобудування.


Мета:

Управління державного архітектурно-будівельного контролю є виконавчим органом Маріупольської міської ради. 

Основним завданням Управління є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, на території міста Маріуполь та  адміністративно-територіальних одиниць підпорядкованих Маріупольській міській раді.
Управління державного архітектурно-будівельного контролю є виконавчим органом Маріупольської міської ради. Основним завданням Управління є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, на території міста Маріуполь та  адміністративно-територіальних одиниць підпорядкованих Маріупольській міській раді.

Функції:

Згідно з Положенням про управління державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого рішенням Маріупольської міської ради від 08.09.2015 №6 / 52-5630,

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3) подає Державну архітектурно-будівельну інспекцію України інформацію, необхідну для внесення даних до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт та свідчать прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмова у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих в межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Управління;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування і забудови територій і невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Управління;

7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.


План перевірок об'єктів будівництва на 2 квартал 2017 року


Структура управління державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Назва відділу

ПІБ начальника відділу

Телефон

Відділ контролю

Брушкевич

Олексій Леонідович

47-43-97

Відділ реєстрації

Шапаренко

Олена Сергіївна

47-43-97


Основные задачи работы управления государственного

архитектурно-строительного контроля:

Согласно Положению об управлении государственного архитектурно-строительного контроля, утвержденного решением Мариупольского городского совета от 08.09.2015 №6/52-5630,

- предоставляет, получает, регистрирует, возвращает документы, дающие право на выполнение подготовительных и строительных работ, отказывает в выдаче таких документов, аннулирует их, отменяет регистрацию;

- принимает в эксплуатацию законченные строительством объекты (выдает сертификаты, регистрирует декларации о готовности объекта к эксплуатации и возвращает такие декларации на доработку для устранения выявленных недостатков);

- подает Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины информацию, необходимую для внесения данных в Единый реестр документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельствуют принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, сведений о возвращении на доработку, отказ в выдаче, отмена и аннулирования указанных документов;

- осуществляет государственный архитектурно-строительный контроль за соблюдением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил, положений градостроительной документации всех уровней, исходных данных для проектирования объектов градостроительства, проектной документации по объектам, расположенных в пределах соответствующих населенных пунктов;

- осуществляет контроль за выполнением законных требований (предписаний) должностных лиц Управления;

- рассматривает в соответствии с законом дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил при строительстве, нарушением законодательства во время планирования и застройки территорий и невыполнением законных требований (предписаний) должностных лиц Управления;

- рассматривает в соответствии с законом дела о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности с принятием соответствующих решений;

осуществляет другие полномочия, определенные законом.

Нормативно-правовая основа деятельности управления государственного

архитектурно-строительного контроля:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 квітня 2011 р. № 461. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 квітня 2011 р. N 466. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 травня 2011 р. N 553. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-%D0%BFРЕЄСТР ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВhttp://91.205.16.115/declarate/list.php


Звіти про роботу управління державного-архітектурно-будівельного контролю міської ради за перший квартал 2017 року.
План проверок объектов строительства, заказчиками которых являются физические лица, юридические лица и физические лица-предприниматели на 2017 год (Обновлено 23.03.2017)
Информация о работе управления государственного архитектурно-строительного контроля городского совета за І полугодие 2016 года
Информация о работе управления государственного архитектурно-строительного контроля городского совета за первый квартал 2016 года