Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Управління фізичної культури та спорту

Назва управління
Керівник управління
Адреса, телефон
Управління по фізичній культурі та спорту 
КАЗАНЦЕВ
Олексій Юрієвіч

 Адреса: м.Маріуполь, вул. А.Нільсена (Енгельса), 35а, 87515,

тел.: 33-24-38

E-mail: 

 sportkom2009@ukr.net


Мета

3.1. Розробляє у взаємодії з галузевими (функціональними) органами місцевого самоврядування міста Маріуполя, фізкультурно-спортивними та громадськими організаціями перспективні плани розвитку фізичної культури і спорту за показниками, включеним в плани економічного і соціального розвитку міста Маріуполя.
3.2. Бере участь в розробці і готує самостійно проекти муніципальних правових актів органів місцевого самоврядування міста Маріуполя, що регулюють відносини в галузі фізичної культури і спорту, вносить зазначені проекти та інші пропозиції з питань, що належать до відання Управління, на розгляд відповідних органів і посадових осіб, погоджує проекти муніципальних правових актів, розроблених органами місцевого самоврядування міста Маріуполяв галузі фізичної культури і спорту.
3.3.Осуществляє в установленому законодавством порядку функції засновника підвідомчих комунальних установ міста Маріуполя, фізкультурно-спортивних установ і освітніх установ, що здійснюють тренувальний процес, в тому числі підготовку спортивного резерву та спортсменів високого класу від імені міста Маріуполя, відповідно до законодавства України
3.4. Здійснює загальне керівництво, координацію та контролює діяльність підвідомчих комунальних закладів фізичної культури і спорту Управління.
3.5. Вносить в установленому порядку міському голові маріуполя пропозиції про створення, реорганізації та ліквідації комунальних закладів фізичної культури і спорту, підвідомчих Управлінню
3.6.Участвує в реалізації соціальних проектів в галузі фізичної культури і спорту, виступає в установленому порядку замовником, розробником і координатором в реалізації муніципальних програм в галузі розвитку фізичної культури і спорту.
3.7. Розробляє, затверджує та реалізує календарні плани офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів міста Маріуполя, організовує і проводить міські (районні) змагання, тренувальні заходи, бере участь в організації, узгодженні всеросійських і міжнародних змагань на території міста Маріуполя. Фінансує в межах виділених коштів підготовку збірних команд та провідних спортсменів міста Маріуполя і їх участь в крайових змаганнях, розробляє і затверджує положення про проведення офіційних міських фізкультурних заходів і спортивних заходів.
3.1. Розробляє у взаємодії з галузевими (функціональними) органами місцевого самоврядування міста Маріуполя, фізкультурно-спортивними та громадськими організаціями перспективні плани розвитку фізичної культури і спорту за показниками, включеним в плани економічного і соціального розвитку міста Маріуполя.
3.2. Бере участь в розробці і готує самостійно проекти муніципальних правових актів органів місцевого самоврядування міста Маріуполя, що регулюють відносини в галузі фізичної культури і спорту, вносить зазначені проекти та інші пропозиції з питань, що належать до відання Управління, на розгляд відповідних органів і посадових осіб, погоджує проекти муніципальних правових актів, розроблених органами місцевого самоврядування міста Маріуполяв галузі фізичної культури і спорту.
3.3.Осуществляє в установленому законодавством порядку функції засновника підвідомчих комунальних установ міста Маріуполя, фізкультурно-спортивних установ і освітніх установ, що здійснюють тренувальний процес, в тому числі підготовку спортивного резерву та спортсменів високого класу від імені міста Маріуполя, відповідно до законодавства України
3.4. Здійснює загальне керівництво, координацію та контролює діяльність підвідомчих комунальних закладів фізичної культури і спорту Управління.
3.5. Вносить в установленому порядку міському голові маріуполя пропозиції про створення, реорганізації та ліквідації комунальних закладів фізичної культури і спорту, підвідомчих Управлінню
3.6.Участвує в реалізації соціальних проектів в галузі фізичної культури і спорту, виступає в установленому порядку замовником, розробником і координатором в реалізації муніципальних програм в галузі розвитку фізичної культури і спорту.
3.7. Розробляє, затверджує та реалізує календарні плани офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів міста Маріуполя, організовує і проводить міські (районні) змагання, тренувальні заходи, бере участь в організації, узгодженні всеросійських і міжнародних змагань на території міста Маріуполя. Фінансує в межах виділених коштів підготовку збірних команд та провідних спортсменів міста Маріуполя і їх участь в крайових змаганнях, розробляє і затверджує положення про проведення офіційних міських фізкультурних заходів і спортивних заходів.

 

Функції

2.1. Участь у визначенні основних завдань і напрямів розвитку фізичної культури і спорту з урахуванням місцевих умов і можливостей, прийняття місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.

2.2. Розробка і реалізація стратегії та основних напрямів розвитку галузі фізичної культури і спорту міста Маріуполя з метою формування і реалізації єдиної політики в галузі фізичної культури і спорту.

2.3. Популяризація фізичної культури і спорту серед різних груп населення міста Маріуполя.

2.4. Реалізація заходів щодо створення умов для розвитку масової фізичної культури і спорту.

2.5. Рішення задач розвитку галузі фізичної культури і спорту міста  Маріуполя шляхом розробки і реалізації муніципальних програм, участь в реалізації заходів державних програм розвитку фізичної культури і спорту в місті Маріуполі.

2.6. Організація і проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на території міста  Маріуполя

2.7. Створення необхідних організаційних, нормативно-правових, матеріально-економічних та інших умов для задоволення потреб жителів міста Маріуполя в фізичну культуру і спорт, в тому числі засобами клубного спорту, фізичної культури і спорту в установах і на підприємствах, іншими формами роботи з населенням за місцем проживання.

2.8. Координація діяльності галузевих (функціональних) органів місцевого самоврядування міста Маріуполя і установ (організацій) незалежно від їх організаційно-правових форм і відомчої приналежності в сфері фізичної культури і спорту

2.9. Сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту, шкільного спорту, студентського спорту, масового спорту та створення умов для підготовки спортивного резерву міста  Маріуполя.

2.10. Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку спорту вищих досягнень, створення умов для розвитку олімпійських видів спорту та олімпійського руху на території міста  Маріуполя

2.11. Організація професійного навчання та додаткової професійної освіти фахівців в галузі фізичної культури і спорту, в тому числі в області адаптивної фізичної культури і адаптивного спорту.

2.12. Розвиток в межах своєї компетенції сфери послуг, що надаються населенню установами (організаціями) фізичної культури і спорту.

2.13. Підтримка розвитку установ додаткової освіти дітей, а також системи фізичного виховання дітей в освітніх установах.

2.14. Координація діяльності муніципальних установ додаткової освіти дітей, підвідомчих Управління, і розвиток мережі фізкультурно-спортивних організацій, що здійснюють діяльність на території міст Маріуполя.

2.15. Підвищення якості роботи організацій додаткової освіти дітей.

2.16. Розвиток системи муніципальних фізкультурно-спортивних центрів, освітніх установ, муніципальних установ та інших фізкультурно-спортивних організацій, що здійснюють діяльність в галузі фізичної культури і спору.

2.17. Формування спортивних збірних команд міста  Маріуполя для участі в офіційних крайових і міжмуніципальних фізкультурно-оздоровчих заходах і спортивних заходах, здійснювати їх забезпечення.

2.18. Здійснення перспективного планування матеріально-технічного розвитку галузі.

2.19. Розвиток і координація зв'язків між установами (організаціями) та вищими навчальними закладами з питань, що входять до компетенції Управління, а також впровадження в практику науково обгрунтованої системи фізичного виховання населення і сучасних методів управління галуззю фізичної культури і спорту.

2.20. Участь в реалізації кадрової політики в сфері фізичної культури і спорту, в організації підготовки та підвищення кваліфікації, атестації тренерського, тренерсько-викладацького складу і керівних працівників.

2.21. Участь в організації взаємодії та реалізація спільних заходів з федераціями міста  Маріуполя, міжнародними федераціями з видів спорту, власниками (керівниками) спортивних об'єктів, з метою забезпечення умов для розвитку на території міста  Маріуполя масової фізичної культури і спорту.

2.22. Участь у здійсненні пропаганди фізичної культури, спорту і здорового способу життя, сприяння в пропаганді і популяризації принципів Олімпійського руху в міста  Маріуполя у взаємодії з організаціями різних організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність в галузі фізичної культури і спорту на території міста  Маріуполя.


Основные направления работы управления  физической культуры и спорта

- обеспечение реализации в городе государственной политики, политики городского совета в сфере физической культуры и спорта;
- повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни и организации досуга населения;
- проведение городских и участие в вышестоящих спортивных соревнованиях и сборах;
- координация деятельности государственных, коммерческих и общественных организаций, осуществляющих проведение физкультурной и спортивной работы;
- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- управление учреждениями физической культуры и спорта коммунальной собственности, организация их материально-технического и финансового обеспечения;
- создание необходимых условий для физического воспитания детей, молодёжи, развития их способностей, содействие деятельности внешкольных учебно-воспитательных учреждений физической культуры и спорта;
- содействие работе спортивных федераций по видам спорта, спортивных клубов, других общественных и неприбыльных организаций сферы физической культуры и спорта.

Целевые городские программы 

«Целевая комплексная программа развития футбола в г.Мариуполе на 2011-2015 годы», утверждённая решением горсовета от 21.06.2011 №6/8-608

 «Программа развития физической культуры, массового спорта и пропаганды здорового образа жизни среди населения города Мариуполя на 2012 – 2015 годы», утверждённая решением горсовета от 20.12.2011 №6/14-1427.

Структура управління по фізичній культурі та спорту Маріупольської міської ради

Відділ навчально-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи

Начальник відділу

Федоренко Георгій Олександрович

47-06-94

Головний спеціаліст

Врублевська Віталія Володимирівна

47-06-94

Спеціаліст 1 категорії

Відясов Андрій Віталійович

33-24-23


Відділ обліку та звітності

Головний спеціаліст

Федьків Ольга Олександрівна

33-34-99

Головний спеціаліст

Адамова Лариса Василівна

33-34-99

Інспектор

Васютіч Олександр Олександрович

47-53-88

 Физическая культура и спорт 

Информация о деятельности управления

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу управління по фізичній культурі та спорту  за І квартал 2017 року

Управління здійснює проведення єдиної політики, міжгалузеву координацію і галузеве регулювання в сфері фізичної культури і спорту на території міста Маріуполь, забезпечує умови для розвитку на території міста Маріуполь фізичної культури і масового спорту, організовує проведення фізкультурних заходів і спортивних заходів, включених до календарного плану офіційних фізкультурних заходів і спортивних заходів міста Маріуполя та Донецької області, створює умови для забезпечення можливостей громадянам систематично займатися фізичною культурою і спортом шляхом розвитку інфраструктури, залучення різних верств суспільства до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

З метою розвитку масової фізичної культури і спорту в місті, згідно з календарним планом на 2017 рік, за перший квартал проведено 79 спортивно-масових та фізкультурних заходів, взяли участь більше 4,5 тисяч чоловік. Серед учасників - діти соціально незахищених категорій, учні загальноосвітніх шкіл та професійно технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів за місцем проживання, ветеранів спорту, людей з обмеженими можливостями та ін.

У 1 кварталі 2017 року, продовжилося поступове збільшення осіб, що займаються всіма видами фізичної культури і спортом серед населення міста. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року приріст становить 3,5%. Кількість проведених заходів збільшився на 5% . Досягнення цих показників забезпечено шляхом реалізації державної програми, що включає заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази, розвитку фізичної культури і масового спорту, системи підготовки спортивного резерву, матеріально-технічної бази, проведення спортивних заходів.

Розвитку учнівського та студентського спорту сприяє проведення Спартакіад серед загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів міста. За І квартал проведено 13 змагань.

Міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проводилися змагання з найбільш доступних видів спорту: настільного тенісу, шашок, шахів, дартсу, футзалу. Змагання проводяться на спортивних майданчиках мікрорайонів міста, а також в загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ міста. Учасниками змагань є жителі мікрорайонів Маріуполя, учні шкіл, а також спортсмени ДЮСШ. В рамках загальноміського святкування Масляниці, були проведені спортивно-масові заходи з зимових видів спорту - хокею та катанні на ковзанах.

На сесії Маріупольської міської ради прийнято рішення про звання Почесного громадянина міста Маріуполя, переможцю міжнародних і Європейських змагань Олександру Лашину.

З міського бюджету фінансується участь команди МБК «Маріуполь» в Чемпіонаті України з баскетболу сезону 2016-2017. Фінансування підготовки спортсменів реалізується в обсягах передбачених місцевим бюджетом.

Виконуються капітальні роботи і планові ремонтні роботи підвідомчих установ.

Відбулося засідання Координаційної ради «З питань подальшого розвитку фізичної культури і спорту в м Маріуполь у 2017 році», на якому були визначені стипендіати міської ради на поточний рік.

Стартував проект «Кращий спортсмен місяця», за підсумками якого нагороджуються представники м.Маріуполь, які стали призерами Всеукраїнських та міжнародних змагань.

Управління взаємодіє з органами місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження щодо розвитку фізичної культурою і спортом, Управлінням з питань фізичної культури і спортом Донецької облдержадміністрації, організаціями, що здійснюють діяльність у сфері фізичної культури і спорту Маріуполя, Донецької області та України, а також спортивними федераціями.

Щотижня проводяться прес-брифінги зі спортсменами, на яких присутні всі представники засобів масової інформації міста. На телебаченні, в пресі, а також на офіційних сторінках в соціальних мережах регулярно висвітлюються новини, фото-відео інформація, матеріали про плановані виїзди на Всеукраїнські та міжнародні змагання у вигляді анонсів, а також звітності про минулі виступи прославлених спортсменів Маріуполя.

При взаємодії з електронними та друкованими ЗМІ, як місцевого, так і національного рівня Управління дотримується принципів актуальності, значущості та допустимості надання інформації. З метою пропаганди фізичної культури, спорту і здорового способу життя в місцеві і обласні ЗМІ своєчасно направлялись прес-релізи з актуальною інформацією про проведені і заплановані фізкультурні і спортивні заходи.

Сьогоднішній Маріуполь - це один з найспортивніших міст України, де розвиваються 29 видів спорту. У дитячо-юнацьких спортивних школах займаються понад 4000 учнів під керівництвом 135 тренерів. Всесезонне спортивне місто національного рівня з розвиненою спортивною інфраструктурою, готовий для проведення різних спортивних заходів, як в літній, так і в зимовий періоди.

ИНФОРМАЦИЯ

о работе управления по физической культуре и спорту за I квартал в 2016 году

В целях развития  массовой физической культуры и спорта согласно календарному плану на 2016 год проведено 78 спортивно-массовых и физкультурных мероприятий приняли участие более 6 тысяч человек.  Среди участников -  дети дошкольных учреждений,  учащиеся общеобразовательных школ, и профессионально технических учебных заведений, студентов ВУЗов, школ-интернатов для детей-сирот воспитанников детско-юношеских спортивных школ и клубов по месту жительства, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями, любителей спорта и любительских команд и др.

Городским центром физического здоровья населения «Спорт для всех»  проводится соревнования по  наиболее доступным видам спорта: настольному теннису, шашкам, дартсу, шахматам, мини-футболу, игры с мячем. Соревнования проводятся на спортивных площадках микрорайонов города, участниками соревнований являются жители  микрорайонов г. Мариуполя.

На сессии Мариупольского городского совета приняты решение о выделении ежемесячных стипендий городского совета спортсменам, кандидатам на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также стипендии спортсменам с особыми  возможностями, стипендии городского совета молодым перспективным спортсменам и их тренерам на 2016 год,  и премии городского совета чемпионам,  призерам чемпионатов  Европы, Мира и Олимпийских и Паралимпийских игр.

Из городского бюджета финансируется подготовка и участие команд «Азовмаша» и «Мариуполь» в Чемпионатах Украины по баскетболу и водному поло 2015-2016 сезона.

Проведено 15 Олимпийских уроков в общеобразовательных учреждениях г. Мариуполя и спортивных клубах.

Мариупольские спортсмены  получили  7 лицензий для выступления Олимпийских и Паралимписких игр 2016 года. 

ИНФОРМАЦИЯ

о работе управления по физической культуре и спорту за 1 полугодие 2016 года

За первое полугодие 2016 года управлением по физической культуре и спорта Мариупольского городского совета была проведена колоссальная работа по улучшению, как работы управления,  так и обустройства и ремонта спортивных сооружений г. Мариуполя.

За шесть месяцев работы управлением были подготовлены на сессию городского совета проекты решений:

- О выделении ежемесячных стипендий десяти перспективным спортсменам с ограниченными физическими возможностями. Мариуполя. Размер стипендии соответствует уровню прогнозных размеров минимальной заработной платы, установленных Министерством финансов Украины на 2016 год;

- О выделении ежемесячных стипендий городского совета спортсменам, кандидатам на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх. Размер стипендии составляет восьми минимальных заработных плат, которые утверждены Министерством финансов Украины на 2016 год за период с января по сентябрь 2016 года;

- Об учреждении стипендий городского совета молодым перспективным спортсменам м. Мариуполя и их тренерам на 2016 год. Размер стипендии соответствует уровню прогнозных размеров минимальной заработной платы, установленных Министерством финансов Украины на 2016 год;

- Об учреждении стипендий городского совета спортсменам города Мариуполя по не олимпийским видам спорта на 2016 год. К стипендии могут быть представлены пять спортсменов города, которые заняли 1-3 места на чемпионатах Европы и мира по не олимпийским видам спорта среди взрослых спортсменов;

- Об учреждении премий городского совета спортсменам города Мариуполя на 2016 год, которые стали победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов Европы и мира, в 2016 году. Размер премии устанавливается в соответствии с уровнем прогнозных размеров минимальной заработной платы, установленных Министерством финансов Украины на 2016 год:

- За занятые соответственно 1, 2 и 3 места на чемпионатах Европы восьми, шесть и четыре минимальные заработные платы;

- За занятые соответственно 1, 2 и 3 места на чемпионатах мира десять, восемь и шесть минимальных заработных плат.

- За занятые соответственно 1, 2 и 3 места на Дефлимпийских играх десять, восемь и шесть минимальных заработных плат.

- За занятые соответственно 1, 2 и 3 места на Паралимпийских играх двадцать, пятнадцать и десять минимальных заработных плат.

- За занятые соответственно 1, 2 и 3 места на Олимпийских играх двадцать, пятнадцать и десять минимальных заработных плат.

На сегодняшний день все стипендиаты получают выплаты из городского бюджета. За шесть месяцев работы для подготовки спортсменов Донецкой области к Олимпийским и Паралимпийским играм 2016 года было предоставлено для использования: плавательный бассейн «Нептун» КЗ КДЮСШ «Атлетик», плавательный бассейн ДЮСШ №5, спортивно-оздоровительный клуб для инвалидов «Паралимпик».

Финансирование подготовки спортсменов реализуется в объемах предусмотренных местным бюджетом.

Начат переговорный процесс по решению жилищно-бытовых проблем призера чемпионатов мира и Европы, участника Олимпийских игр А.Чернецкого, участника Олимпийских игр А.Ситковскго, участника Паралимпийских игр А.Комарова.

На территории города устанавливаются бил-борды о популяризации спорта, а также с изображениями спортсменов  представляющие Мариуполь на Олимпийских играх.

Выполняются капитальные работы и плановые ремонтные работы подведомственных учреждений.

В течение I полугодия организовано и проведено свыше 300 спортивно-массовых мероприятий.

Еженедельно проводятся брифинг встречи со спортсменами, на которых присутствуют все представители средств массовой информации города. На телевидении и в прессе появляются материалы о планируемых выездах на Всеукраинские и международные соревнования в виде анонсов, а также отчетности о прошлых выступления прославленных спортсменов Мариуполя.


ИНФОРМАЦИЯ

о работе управления по физической культуре и спорту в 2015 году

Практическая деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществлялась на основе Программы развития физической культуры, массового спорта и пропаганды здорового образа жизни среди населения города Мариуполя на 2012-2015 годы и Целевой комплексной программы развития футбола в городе Мариуполе на 2011-2015 годы, утверждённым городским советом, которые составили основу программы социально-экономического  развития города на 2015 год в сфере физической культуры и спорта.

В целях развития  массовой физической культуры и спорта согласно календарному плану на 2015 год проведено около 300 спортивно-массовых и физкультурных мероприятий с участием более 50 тысяч человек.  Среди участников -  дети дошкольных учреждений,  учащиеся общеобразовательных школ, и профессионально технических учебных заведений, студентов ВУЗов, школ-интернатов для детей-сирот воспитанников детско-юношеских спортивных школ и клубов по месту жительства, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями, любителей спорта и любительских команд и др.

Городским центром физического здоровья населения «Спорт для всех» ежегодно проводится спартакиада команд КСН по  наиболее доступным видам спорта: настольному теннису, шашкам, дартсу, шахматам, мини-футболу. Соревнования проводятся на спортивных площадках микрорайонов города, участниками соревнований являются жители отдельных микрорайонов, объединённые в команды, итог участия команд подводится в комплексе всех соревнований спартакиады. Проведению спартакиады предшествует месячник подготовки спортивных сооружений к весенне-летнему сезону «Спорт для всех – общая забота».

В соответствии с решениями городского совета выплачены стипендии  шести молодым перспективным спортсменам города и четыре премии городского совета призерам чемпионатов Мира и Европы.

В целях сохранения и развития инфраструктуры физической культуры и спорта на баланс КДЮСШ «Атлетик» принят плавательный бассейн «Нептун», создано коммунальное учреждение «Мариупольский городской водноспортивный комплекс», решением городского совета создана комплексная детско-юношеская спортивная школа, объединившая тренеров и спортсменов спортивных школ «Азовмаш», «Ильичевец», ОСОУ и др.

С сентября 2015 года из городского бюджета финансируется подготовка и участие команд «Азовмаша» и «Ильичевец» в Чемпионатах Украины по баскетболу и водному поло.

В течение 2015 года в спортивных школах города подготовлено 1 мастера спорта Украины международного класса, 9 мастеров и 25 кандидатов в мастера спорта Украины, 108 спортсменов 1 разряда, около 2000 спортсменов массовых разрядов.

В 12 детско-юношеских спортивных школах города под руководством 180 тренеров по 27 видам спорта занимаются 5800 спортсменов различного возраста.

Победителями и призерами чемпионатов Европы и Мира в 2015 году становились 8 спортсменов. Среди достижений спортсменов города следует отметить звание чемпионки Европы по тяжёлой атлетике Юлии Калины, серебро чемпионата Европы по спортивной гимнастике Игоря Радивилова, бронзовую награду чемпионата мира по греко-римской борьбе Александра Чернецкого, бронзовые награды  борцов греко-римского стиля Александра Шишмана и Александра Чекаленко в международном турнире в Загребе (Хорватия).