Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Директор департамента 

Адреса, телефони


  БАБЕК Ігор Георгійович 

вАдреса: вул. Митрополитська, 5,

м. Маріуполь, Донецька область, 500 Україна

E-mail: DRGKI@mariupolrada.gov.ua

Телефон: 40-47-00

Графік прийому громадян: Щосереди з 15:00 до 17:00


Согласно Решению Мариупольского городского совета № 6/2-40 от 21.12.2010 в структуре исполнительных органов городского совета был создан Департамент развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В составе Департамента 2 управления:

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление развития коммунальной собственности

Предприятия осуществляющие жилищно-коммунальные услуги,коммунальные предприятия


Мета департаменту:

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед, щодо організації і здійснення заходів з його реформування.


Функції департаменту:

1) Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету міста.

2) Розробляє у взаємодії з житлово-комунальними підприємствами, установами, організаціями міста в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на побутові, комунальні (крім тарифів, визначення яких належить до компетенції органів державної влади) та інші послуги для подальшого їх затвердження виконавчим комітетом міської ради.

3) Координує та контролює роботу підприємств, незалежно від форм власності, пов'язану з наданням населенню міста житлово-комунальних послуг.

4) Здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства. 

5) Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності, та виконання облікової політики підприємства, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, повноти виконання покладених функцій, збереження комунального майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів, виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, бере участь в проведенні річної інвентаризації оборотних і необоротних активів і контролює достовірність її проведення, проводить перевірки правильності ведення складського господарства і бере участь в знятті фактичних залишків ТМЦ при позапланових перевірках в житлово-комунальних підприємствах, установах, організаціях, які підпорядковані Департаменту.

6) Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.

7) Готує і подає в установленому порядку до міської ради пропозиції щодо: 

- удосконалення та розвитку житлово-комунального господарства міста; 

- фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста; 

- удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства; 

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 

8) Проводить моніторинг стану дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

9) Контролює здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належної роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.

10) Вживає заходи до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм. 

11) Готує пропозиції щодо визначення умов укладення контрактів із керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності та функціонально підпорядковуються департаменту, а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств.

12) Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством.

13) Розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

14) Інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства міста.

15) Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконкому міської ради і рішень міської ради з питань, віднесених до його компетенції. 

16) Готує пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства.

17) Проводить із підпорядкованими підприємствами організаційно-методичну роботу з питань охорони праці, дотримування правил і норм техніки безпеки, протипожежних заходів.

18) Організує виконання рішень органів місцевого самоврядування з питань житлово-комунального господарства підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями.

19) Організовує роботу з підвищення кваліфікації спеціалістів і керівників підпорядкованих підприємств.

20) Готує пропозиції щодо передачі об’єктів житлово-комунального господарства до комунальної власності міста.

21) Відповідно до бюджетного законодавства виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів згідно своєї компетенції.

22) Координує роботу і надає допомогу з належної організації бухгалтерського обліку і звітності, у впровадженні прогресивних форм і методів обліку, проводить документальні перевірки на підприємствах, незалежно від форм власності, обслуговуючих житловий фонд. 

23) Проводить роботу, яка направлена на реалізацію державної політики з питань праці і заробітної платні, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.

24) Організовує роботу з підготовки відповідної документації до проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів комунальної власності. Формує та затверджує титул капітального ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою.

25) Виступає замовником та здійснює технічний нагляд з проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту нерухомого майна комунальної форми власності: житлового фонду, будівель, споруд, об’єктів соціального, культурного та побутового призначення, інших нежитлових приміщень, а також об’єктів благоустро. Укладає договори та здійснює технічний нагляд по утриманню зелених насаджень, замовником на садіння яких виступав департамент: багаторічних зелених насаджень, до моменту передачі на баланс експлуатаційній організації, та однорічних квіткових рослин.

26) Здійснює контроль за обліком, розподілом та використанням службового житла підприємств, обслуговуючих житловий фонд, і житла відселенського фонду.

27) Веде облік запитів на інформацію, забезпечує їх своєчасний розгляд відповідно до чинного законодавства.

28) Оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.

29) Виконує інші функції, передбачені законодавством.


Структура департаменту

Відділи/управління департаменту

Керівник відділу/управління

телефону

Відділ правового та кадрового забезпечення

Морозов Артем Сергійович

40-47-11

Відділ реєстрації та обліку ділової документації, звернень громадян

Мицик Ольга Вікторівна

 40-47-21

Відділ планування видатків

Кучеренко Олена Василівна

 40-47-06

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Рєгурецька Олена Станіславівна

 

Заступник:

Карамушка Арина Геннадіївна

40-47-25

Управління житлово-комунального господарства

Чекер Петро Геннадійович

 40-47-07

Виробничо-технічний відділ управління житлово-комунального господарства

Мирошниченко Дмитро Миколайович

 40-47-24

Відділ планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства

Краснолуцька Алєксандрія Юріївна

 40-47-26

Управління розвитку комунальної власності

Євангелістов Федір Миколайович

 40-47-10

Відділ ремонтів об'єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності

Халпахчи Наталія Василівна

 40-47-18

Відділ з забезпечення в сфері державних закупівель та договірних відношень управління розвитку комунальної власності

Федоренко Світлана Олександрівна

 40-47-15

Управління з питань розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Гутніков Андрій Анатолійович

 40-47-18

Відділ сприяння створенню та реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Герасименко Сергій Анатолійович

 40-47-18

Відділ розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Дьожкіна Галина Сергіївна

 40-47-18

Відділ інформування з питань створення та розвитку  об'єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Санітар Оксана Василівна

 40-47-18Нормативно-правовая основа деятельности департамнта

 Положение о департаменте развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского городского совета (новая редакция), утвержденное решением Мариупольского городского совета от 20.12.2011 № 6/14-1433, Конституция Украины, Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закон Украины «О доступе к публичной информации», Закон Украины «Об информации», Бюджетный кодекс Украины, другие законы Украины, постановления Верховного Совета Украины, указы и распоряжения председателя облгосадминистрации и городского головы, решения областного и городского совета, исполкома городского совета.

Основные направления работы Департамента

Обеспечение на территории города реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь организация и выполнение мероприятий по его реформированию;
Координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального хозяйства, не зависимо от форм собственности, которые обслуживают коммунальную собственность (Горводоканала, Теплосети, Коммунальника, Зеленстроя, Комбината коммунальных предприятий и т.д.), а так же координация работы Горгаза и ППЭС;
Обеспечение единой тарифной политики по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;
Формирование предложений и организация проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту недвижимого имущества: жилого фонда, не жилых строений, сооружений, помещений коммунальной собственности города, а также реконструкция, реставрация, капитальный и текущий ремонт объектов благоустройства за счет средств городского бюджета;
Оосуществление контроля за надлежащей эксплуатацией жилых домов и объектов благоустройства местных советов, их технического состояния.

Программы принятые городским советом, которые находятся на контроле в департаменте развития жилищно-коммунальной инфраструктуры:


 1.Решением сессии городского совета от 21.06.2011 была принята Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства г. Мариуполя на 2011-2014.
2. Программа «Светлый город» на 2010-2014 гг. (№5/38-6086 от 15.12.2009 г.)


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (нова редакція)


Жилищно-коммунальное хозяйство Мариуполя

Информация о работе подразделения за

1 полугодие 2016 года

В настоящее время в городе усилена работа по созданию ОСМД. Так специалистами департамента развития ЖКИ, районных администраций, предприятий, обслуживающих жилой фонд ведется постоянная работа по оказанию консультативной и разъяснительной помощи жителям, желающим создать ОСМД.

Консультацию и разъяснения по созданию ОСМД можно получить у специалистов департамента РЖКИ:

- в административном здании по ул. Митрополитской, 5 каб.104 тел.: 40-47-19;

- в Центре содействия по переулку Нахимова, 6

тел.: 40-39-62; 068-483-02-32; 073-109-97-79; 050-668-58-48.   

Для усиления работы по районам были разработаны и предоставлены Типовые документы в Райадминистрации города по созданию и дальнейшей работы центра содействия и развития ОСМД.

В каждом районе проводится объемная работа по созданию ОСМД в г. Мариуполе:

- выявление инициативных групп для создания ОСМД;

- разъяснение и содействие в организации процесса создания ОСМД;

- организация и проведение встреч с жителями дома, с участием депутатов округа, представителей ЖКП, районных администрации, представителями ФРМ и ДРЖКИ, для решения существующих проблем.

Также специалистами департамента РЖКИ ведется информационная работа с жителями о существующих программах для домов где создано ОСМД:

- «Мини-проекты местного развития» - городская программа;

- «Город нашими руками» - программа «Зеленого центра Метинвест»;

- «Уютный двор» - программа ОО «Фонд развития Мариуполя»;

- энергоэффективность (утепление домов) по системе кредитования - государственная программа;

- установка приборов учета тепловой энергии за счет бюджетных средств – городская программа.

С 18.04.2016 по 29.05.2016 проведено 26 двухдневных тренингов по созданию ОСМД. Обучение прошли 400 инициативных групп жителей.

По итогам проведенной работы в 2016 году в г. Мариуполе зарегистрировано 157 ОСМД (177 домов) из них: февраль – 1 ОСМД (1 дом); март – 2 ОСМД (2 дома); апрель – 3 ОСМД (4 дома); май – 21 ОСМД (22 дома); июнь – 60 ОСМД (66 домов); июль – 70 ОСМД (82 дома).

Созданы инициативные группы в 98 домах коммунальной формы собственности (согласно протоколам, имеющимся в ДРЖКИ), заключено 68 договоров о намерениях с заинтересованными в создании ОСМД лицами.

Департаментом РЖКИ разработана Программа поддержки ОСМД на 2016-2021 гг., которая принята на сессии городского совета 28.07.2016 года.

Основные направления Программы:

- проведение информационной и организационной работы с целью содействия создания ОСМД;

- оказание юридической и консультативной помощи инициативным группам по созданию и функционированию ОСМД и ОСМД по вопросам ведения деятельности объединений;

- единоразовое софинансирование ОСМД из городского бюджета на текущую деятельность объединения;

- обучение представителей органов управления ОСМД за счет средств городского бюджета;

- оформление землеустроительной документации ОСМД на земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним строения, сооружения и придомовая территория за счет средств городского бюджета;

- выполнение первого капитального ремонта одного конструктива жилого дома коммунальной формы собственности после регистрации ОСМД за счет средств государственного, областного и/или городского бюджетов;

- предоставление приоритета ОСМД в участии в конкурсе мини-проектов местного развития в соответствии с Положением о порядке проведения городского конкурса мини-проектов местного развития;

- оказание поддержки и информационного сопровождения ОСМД в участии в государственных программах льготного кредитования юр. лиц, с целью реализации проектов по энергоэффективности, энергосбережения и термомодернизации жилых домов.

Также подготовлены и представлены ряд презентаций по развитию ОСМД в г. Мариуполь:

- «Управление содействия, создания и развития ОСМД»;

- «Теплый дом, энергоэффективность, как правило»;

- «Передача многоквартирных домов из коммунальной формы собственности в оперативное управление ОСМД и заключение ОСМД договоров на предоставление коммунальных услуг с их исполнителями».

Отчет

о работе управления развития коммунальной собственности

департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры


за 1 полугодие 2016года.

  1.Объекты коммунальной собственности

В 2016 году предусмотрен ремонт на 352 объектах коммунальной на сумму 66,8 млн. грн. в том числе:

Жилой фонд: всего объектов – 259 на сумму 24,5млн. грн. из них:


                    Разработаны сметы – 256 объектов

                    На экспертизе: 5 объектов

                    В прозорро  103объекта., из них:

                           - подготовлено, но не опубликовано – 11 объектов.

                           - опубликовано – 92объектов.

                     Договора на работы:

                           - заключено –  33 шт. на сумму 6,4 млн. грн. (в работе – 15 объектов на сумму 5,3 млн. грн., выполнено- 18 объектов на сумму 1,2 млн. грн.)


Образование: всего объектов – 58 на сумму 24,80 млн. грн. из них:

                        Разработаны сметы – 58 объектов

                        На экспертизе – 9 объектов

                        В прозорро 43объекта, из них:

                            - подготовлено, но не опубликовано – 11объектов

                            - опубликовано – 32объекта

                       Договора на работы:

                            - заключено – 5 объектов на сумму 2,9 млн. грн.( все в работе)


Здравоохранение: всего объектов – 11 на сумму 3,5 млн. грн. из них:

                       Разработаны сметы – 10 объект

                       На экспертизе – 2 объектов

                       В прозорро 7 объектов, из них:

                            - опубликовано – 7 объектов

                      Договора на работы:

                            - заключено – 7 объектов на сумму 0,4 млн. грн. (в работе – 2 объекта на сумму 0,2 млн. грн.; выполнено – 5 объектов на сумму 0,3 млн. грн.)


Органы местного самоуправления: всего объектов – 5 на сумму 2,1 млн. грн. из них:

                       Разработаны сметы – 5 объект

                       На экспертизе – 1 объектов

                       В прозорро 4 объектов, из них:

                             - опубликовано – 4 объекта

Культура и туризм: всего объектов – 3 на сумму 1,0 млн.грн. из них:


                       Разработаны сметы – 3 объекта

                       В прозорро 2объектов, из них:

                             - опубликовано – 2 объектов

                      Договора на работы:

                             - заключено – 1  на сумму 0,44 млн. грн. (в работе –   1 объект)

 Физкультура и спорт: всего объектов – 5 на сумму 3,7 т.грн. из них:


                       Разработаны сметы – 3 объекта

                       На экспертизе: 1 объект

                       В прозорро 2объектов, из них:

                             - опубликовано – 2 об

                      Договора на работы:

                             - заключено – 1 на сумму 118,6 тыс. грн. (в работе – 1)

Управление семьи, детей и молодежи: всего объектов – 6 на сумму 3,7 т.грн. из них:


                       Разработаны сметы – 4 объекта

                       В прозорро 6объектов, из них:

                              - опубликовано – 6 об

                      Договора на работы:

                               - заключено – 5 объектов на сумму 0,3 млн. грн. (в работе –3 объекта на сумму 0,2тыс. грн., выполнено – 2 объекта на сумму 0,1 млн. грн.)

Другая коммунальная собственность: всего объектов – 4 на сумму 3,5 млн. грн. из них:


                       Разработаны сметы – 3 объекта

                       В прозорро 4объектов, из них:

                                - опубликовано – 4 объекта (технические задание размещались дважды)

                      Договора на работы:

                                 - заключено – 1 на сумму 0,4 млн. грн. (выполнен 1 объект на сумму 0,4 млн. грн.)

2.Объекты благоустройства:


В 2016 году предусмотрен ремонт объектов благоустройства на 352 объектах на сумму 25,0 млн. грн., в том числе:

Капитальный ремонт: всего объектов -  39, на сумму 13,5 млн.грн., из них:

                                       Разработана проектная документация   -  17 объектов

                                       На экспертизе:   2 объекта

                                       В Prozorro  13 объектов

                                       Открытые торги  1 объект

                                      Договора на работы:

                                            - заключено  - 6 шт. на сумму 1,2 млн.грн. ( в работе  - 3 объекта на сумму 0,8 млн.грн., выполнено  -  2 объекта на сумму 0,3 млн.грн.)


Текущий ремонт: всего объектов -  313, на сумму 11,5 млн.грн., из них:

                               Разработана проектная документация   -  108 объектов

                               В Prozorro  103 объекта, из них:

                                         - подготовлено, но не опубликовано  -  31 объект

                                         - опубликовано  -  68 объектов

                               Договора на работы:

                                        - подготовлено – 31 объект на сумму 2,3 млн.грн., заключено  - 18 шт. на сумму 1,2 млн.грн. ( в работе  - 8 объектов на сумму 0,5 млн.грн., выполнено  -  10 объекта на сумму 0,7 млн.грн.)

Новшества:

            В управлении развития коммунальной собственности ДРЖКИ стартовал пилотный проект «Внедрение системы управления проектами». Сотрудники прошли обучение по работе в MS Project 2010. Начата работа в MS Project 2010 по планированию сроков выполнения работ, потребности в ресурсах, необходимых денежных средств, а также получению необходимой отчетности по проекту.

         Внедрение системы электронных закупок «Prozorro», целью которой является:

         - открытость документов и прозрачность процедур закупок;

         - равные условия для всех участников;

         - предотвращение коррупции в государственных закупках;

         - экономия бюджетных средств.


Информация о работе департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, жилищных и коммунальных предприятий

за 2015 год 

За 2015 год ККП «Мариупольтеплосеть» за счет собственных средств на сумму 16,4 млн.грн. выполнен ремонт (35,2 км) тепловых сетей, в т.ч. с применением труб в пенополиуретановой изоляции, восстановление территорий после замены тепловых сетей.

За отчетный период КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» за счет собственных средств на сумму 8,4 млн.грн. выполнены работы по замене сетей водоотведения (3,27 км) и сетей водоснабжения (35,8 км), благоустройство территорий после замены сетей. За счет средств городского бюджета приобретено технологическое и насосное оборудование для канализационных и водопроводных сетей, а также спецтехника на сумму              2705,1 тыс.грн. За счет средств субвенции, выделенной из государственного бюджета, выполнена реконструкция самотечного канализационного коллектора в Самариной балке, капитальный ремонт водоводов и др.

Жилищными предприятиями выполнены работы по текущему ремонту на общую сумму 40,0 млн.грн., в том числе ремонт кровель (39,6 м2), восстановление освещения при входах в подъезды (686 ед.), восстановление освещения лестничных маршей (2077 ед.), остекление окон (2929,6 м2).

В 2015 году отремонтировано 873 подъезда, из них за счет ЖКП - 521, при долевом участии жителей - 352.

На капитальный ремонт 194 объектов жилого фонда в 2015 году из городского бюджета освоено 22,8 млн.грн. Выполнен ремонт 33 кровель, КВР 25 лифтов, замена 4 лифтов, экспертное обследование 93 лифтов, разработка проектно-сметной документации по 17 объектам, общестроительные работы на 6 объектах, усиление несущих конструкций на 16 объектах.

С целью улучшения благоустройства города, придомовых территорий, широкого привлечения населения, работников предприятий, организаций всех форм собственности, органов самоорганизации населения к улучшению внешнего вида города, согласно решению исполкома Мариупольского городского совета от 15.04.2015 №94 смотр-конкурс «Наш двор» проводится по 12 номинациям. В   2015 году для участия в городском смотре-конкурсе «Наш двор» поступила                 1091 заявка.

В 2015 году выполнены работы по содержанию объектов благоустройства за счет средств городского бюджета на сумму – 56,69 млн.грн., в т.ч.:

– содержание объектов и элементов наружного освещения – 15,4 млн.грн.;

– содержание пляжей, кладбищ и памятников города – 5,5 млн.грн.;

– содержание дорог – 9,4 млн.грн.;

– содержание зеленых насаждений – 17,1 млн.грн.

 За счет средств субвенции выполнены работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог.

В 2015 году на ремонт 452 объектов благоустройства города из городского бюджета освоено 39,5 млн.грн. Выполнены работы по текущему ремонту     354 объектов улично-дорожной сети, капитальному ремонту Приморского парка, капитальному ремонту дорог, капитальному ремонту сетей наружного освещения, установке светофора, установке павильонов ожидания, установке лавок по городу, установке урн, установке леерного ограждения, озеленению, проектно-изыскательским работам и прохождению экспертизы.

За 2015 год жилищно-коммунальными предприятиями подано 795 исковых заявлений в суд на оплату населением услуг на общую сумму 5519,0 тыс.грн. Количество заключенных договоров по реструктуризации задолженности за 2015 год составляет 1147 ед. на сумму 3131,2 тыс.грн.

Департамент развития жилищно-коммунальной инфраструктуры систематически проводит анализ качества представленных населению жилищно-коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства.

За 2015 год перерасчет населению (возврат) за неоказанные услуги по водоснабжению и водоотведению составляет 43,2 тыс.грн.

Общая сумма возврата средств за неоказанные услуги по теплоснабжению за     2015 год составляет - 4,7 млн.грн. В том числе: тепловая энергия 1,1 млн.грн., горячее водоснабжение 3,6 млн.грн.

Предприятиями, обслуживающих жилой фонд города проведено перерасчетов на общую сумму 2,9 млн.грн., в том числе: за отсутствие уборки – 2,4 млн.грн., за простой лифтов – 104,2 тыс.грн. и др.

Обращения граждан, поступающие в адрес департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, рассматриваются с соблюдением сроков, которые установлены Законом Украины «Об обращениях граждан».


Городской конкурс мини-проектов местного развития 


Согласно решению исполнительного комитета Мариупольского городского совета в 2015 году проводится городской конкурс мини-проектов местного развития.

В конкурсе мини-проектов местного развития принимают участие общественные организации населения, инициативные группы граждан, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) легализованные в установленном порядке на территории соответствующей административно-территориальной единицы города.

Особенностью проведения конкурса мини-проектов является софинансирование, т.е. финансово в их реализации участвуют как жители, так и городской совет. Финансирование мини-проекта за счет средств городского бюджета осуществляется в размере, установленным конкурсной комиссией, но не превышающем 50,0 тыс.грн. на реализацию одного проекта, при этом допускается привлечение средств из других, не запрещенных действующим законодательством Украины, источников.

Приоритетными направлениями конкурса являются:

- улучшение состояния жилого фонда, прилегающих территорий (в т.ч. рациональное использование энергоресурсов, благоустройство придомовых территорий, озеленение, обустройство детских игровых площадок);

- улучшение технического состояния (одного из видов конструктивов) зданий коммунальной инфраструктуры, прилегающих территорий (в т.ч. рациональное использование энергоресурсов, озеленение, обустройство детских игровых площадок);

- благоустройство мест отдыха населения − парков, скверов, аллей;

- благоустройство территорий, прилегающих к объектам коммунальной собственности, создание уголков здоровья;

- установка приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (в том числе ОСМД, ЖСК) и объектах коммунальной собственности.

Решением конкурсной комиссии, к участию в конкурсе в 2015 году принято 552 мини-проекта, из городского бюджета выделено – 20,0 млн.грн. Реализовано  464 проекта на сумму 18,7 млн.грн, в т.ч.:

- жилой фонд - 117 проектов на сумму 3,5 млн.грн.;

- социальная сфера - 56 проектов на сумму 2,0 млн.грн.;

- установка тепломеров - 291 проект на сумму 13,2 млн.грн.


Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

 

С целью выполнения Закона Украины "Об объединениях совладельцев многоквартирных домов" выполняются мероприятия по привлечению жителей города к управлению жилым фондом путем создания ОСМД. Специалистами отдела реформирования управления жилищно-коммунального хозяйства проводится разъяснительная работа среди населения города о преимуществах создания ОСМД и их ассоциаций, оказывается организационная помощь инициативным группам. Сегодня в городе создано и работает 71 объединение совладельцев многоквартирных домов. Общая площадь составляет 406,3 тыс.м2 (77 домов). Процент площади, обслуживаемой объединениями совладельцев, составляет 7,6% от общей площади многоквартирных жилых домов коммунальной формы собственности города. На сегодняшний день в городе усилена работа по созданию ОСМД.

Для разъяснения вопросов касательно создания объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), можно обратиться в отдел реформирования управления жилищно-коммунального хозяйства департамента развития ЖКИ городского совета (ул. Митрополитская, 5 тел. 40-47-19).


 

 

-начальник управления жилищно-коммунального хорзяйства)